wcmr

Diagnostyka i leczenie zaburzeń wad postawy

MGR WIOLETTA CHABIŃSKA

 

Fizjoterapia zaburzeń w postawie ciała. 

 

W tutejszej placówce prowadzimy diagnostykę i leczenie zaburzeń postawy ciała oraz skoliozy idiopatycznej. Przyglądamy się problemom, poszukujemy rozwiązań
i dajemy zalecenia zarówno w terapii dzieci jak i dorosłych.

 

Wady postawy powstają na skutek działania zewnątrz i wewnątrzpochodnych czynników. Mogą być nimi wady wrodzone i nabyte, wpływy dziedziczne, zmiany pourazowe, ogólny stan zdrowia, tryb życia, rodzaj pracy, sposób odżywiania oraz właściwości osobnicze i oddziaływania środowiskowe. Niezależnie od pochodzenia mechanizm utrwalania się postawy nieprawidłowej jest taki sam: na skutek nawykowego lub wywołanymi innymi przyczynami częstego przyjmowania takich samych pozycji ciała przyczepy pewnych grup mięśniowych są stale zbliżone, a inne oddalane. Pierwsze będą ulegały skróceniu a drugie rozciągnięciu.Tak więc w korygowaniu postawy ciała należy mięśnie zbyt długie skrócić, a zbyt krótkie wydłużyć.

Skutki nieskorygowanych wad postawy mogą być bardzo niekorzystne, ponieważ zmniejszają sprawność nie tylko narządu ruchu, lecz także krążenia i oddychania oraz sprzyjają przeciążeniom doprowadzającym do szybkich zmian zwyrodnieniowych, np. bólów krzyża. Dlatego należy im zapobiegać, a jeżeli już zaistniały, skutecznie korygować.

 

Techniki pracy z układem mięśniowo - powięziowym:

 

 • PIR (poizometryczna relaksacja)
 • praca na punktach spustowych
 • masaż głęboki
 • techniki powięziowe
 • nauka aktywacji mięśni
 • mobilizacja 
 • wzmacnianie mięśni
 • autoterapia

 

Cel nadrzędny fizjoterapii: zmiana postawy ciała.

Cele etapowe to:

 

 1. 1. edukacja - uświadomienie dziecku i rodzicom istnienia wady i zagrożeń wynikających z tego faktu
 2. 2. usunięcie restrykcji ograniczający ruch korekcyjny
 3. 3. nauka czynnego ruchu korekcyjnego
 4. 4. wygaszanie nieprawidłowych nawyków
 5. 5. utrzymanie skorygowanej pozycji podczas czynności dnia codziennego
 6. 6. zmiana wzorców ruchowych
Ponadto

- wytworzenie stabilizacji mięśniowo-więzadłowej kręgosłupa

 - rozciąganie mięśni nadmiernie przykurczonych i skracanie nadmiernie rozciągniętych

 - zwiększenie pojemności życiowej płuc

 - zwiększenie zakresu ruchu w stawach

 - wzmocnienie osłabionych grup mięśni 

 

Głównymi zaburzeniami, które mogą być poddawane gimnastyce korekcyjnej są:

 

 - plecy wklęsłe

 - plecy okrągłe

 - plecy płaskie

 - skolioza

 - stopy płaskie, koślawe

 - stopy szpotawe

 - kolana koślawe

 - kolana szpotawe