wcmr

PORADNIA WAD POSTAWY

MGR WIOLETTA CHABIŃSKA

 

 

 

Zapraszamy na zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży. Zajęcia polegają na zastosowaniu odpowiednich ćwiczeń, które odpowiednio dobrane do wady - korygują ją całkowicie bądź zmiejszają. 

 

 

Wady postawy powstają na skutek dzieła zewnątrz i wenątrzpochdnych czynników.Mogą być nimi wady wrodzone i nabyte, wpływy dziedziczne, zmiany pourazowe, ogolny stan zdrowiea, tryb życia, rodzaj pracy, sposób odżywiania i inne właściwości osobnicze oraz oddziaływania środowiskowe.Niezależnie od pochodzenia mechanizm utrwalania się postawy nieprawidłowej jest taki sam: na skutek nawykowego lub wywołanymi innymi przyczynami częstego przyjmowania takich samych pozycji ciała przyczepy pewnych grup mięśniowych są stale zbliżone, a inne oddalane.Pierwsze będą ulegały skróceniu a drugie rozciągnięciu.Tak więc w korygowaniu postawy ciała ćwiczeniami fizycznymi należy mięśnie zbyt długie skrócić, a zbyt krótkie wydłużyć.

Skutki niekorygowanych wad postawy mogą być bardzo niekorzystne, ponieważ zmniejszają sprawność nie tylko narządu ruchu, lecz także krążenia i oddychania oraz sprzyjają przeciążeniom doprowadzającym do szybkich zmian zwyrodnieniowych, np. bólów krzyża. Dlatego należy im zapobiegać, ajeżeli już zaistniały, skutecznie korygować!

 

 

W ramach zajęć prowadzimy edukację promocji zdrowego stylu życia, a w szczególności:

 

 - uświadomienie dziecku i rodzicom istnienia wady i zagrożeń wynikających z tego faktu

 - kształtowanie nawyku prawidłowej postawy

 - wygaszanie nieprawidłowych nawyków

 - wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy podczas czynności życia codziennego

 - wytworzenie stabilizacji mięśniowo-węzadłowej kręgosłupa

 - rozciąganie mięśni nadmiernie przykurczonych i skracanie nadmiernie rozciągniętych

 - zwiększenie pojemności życiowej płuc

 - zwiększenie zakresu ruchu w stawach i znoszenie ograniczeń 

 - wzmocnienie osłabionych grup mięśni 

 

Głównymi zaburzeniami, które mogą być poddawane gimnastyce korekcyjnej są:

 

 - plecy wklęsłe

 - plecy okrągłe

 - plecy płaskie

 - skolioza

 - płaskostopie

 - stopy płaskie, koślawe

 - stopy szpotawe

 - kolana koślawe

 - kolana szpotawe